سوئیچ کردن با EMU-1

فیوز EMU-1 مزایای هر دو نوع سوئیچ الکترونیکی و مکانیکی را با هم ترکیب کرده است، به این صورت که هر دو روش به طور سری باهم پیاده سازی شده اند. فیوز EMU-1 جریان برق را تنها به صورت الکترونیکی با استفاده از ترانزیستورهای قدرت قطع و وصل میکند. سوئیچ مکانیکی در EMU-1 تنها برای به وجود آوردن ایزولاسیون گالوانیک مورد استفاده قرار گرفته است.

switching with EMU-1

 • در زمان روشن شدن: ابتدا سوئیچ مکانیکی و بعد الکترونیکی عمل میکند
 • در زمان خاموش شدن: ابتدا سوئیچ الکترونیکی و بعد مکانیکی عمل میکند

با این روش کنتاکتورهای مکانیکی به هیچ وجه مورد تکانه و استرس الکتریکی قرار نمیگیرند. در نتیجه رله ی به کار رفته در EMU-1 دارای ابعاد کوچکتریست و به مراتب با دوامتر از زمانی است که رله واقعا میبایسی جریان برق را قطع و وصل میکرد.

لحظه سوئیچ کردن به صورت خودکار توسط فیوز EMU-1 در مطلوب ترین حالت رخ میدهد:

 • روشن شدن در زمان عبور ولتاژ متناوب برق از نقطه ی صفر (Voltage Zero Crossing) انجام میشود
 • خاموش شدن در زمان عبور جریان از نقطه ی صفر (Current Zero Crossing) رخ میدهد (به استثنای بروز اتصال کوتاه که مصرف کننده بلافاصله قطع میشود)

سویچ کردن الکترونیکی یا مکانیکی؟

به طور کلی، قطع و وصل کردن مصرف کننده از برق میتواند به صورت مکانیکی یا الکترونیکی انجام شود. یک رله قطعه ای است که سوئیچ کردن مکانیکی را محقق میکند. یک مزیت قطع کردن مصرف کننده به صورت مکانیکی، وجود عایق گالوانیک (Galvanic Isolation) بین مصرف کننده و خط اصلی برق است. از طرف دیگر، سوئیچ مکانیکی دارای معایب زیر است:

 • عملکرد بسیار کند (به نصبت سوئیچ الکترونیکی)
 • لرزش کنتاکتور داخلی در لحظه ی قطع و وصل شدن
 • زمان سوئیچ کردن آن به طور دقیق قابل کنترل نیست
 • ظرفیت سوئیچ کردن برای مصرف کننده های غیرمقاومتی محدود است
 • قطع کردن مصرف کننده در زمان اتصال کوتاه غیرممکن است

ترانزیستورهای MOSFET و یا IGBT قطعاتی هستند که سوئیچ کردن الکترونیکی را به وجود می آورند. بر خلاف رله، تحقق ایزولاسیون به صورت گالوانیک با یک سوئیچ الکترونیکی امکان پذیر نیست. اما سوئیچ الکترونیکی بر تمامی معایب مرتبط با سوئیچ مکانیکی غلبه می کند. در كنار قابلیت مدیریت و امکان قطع مصرف کننده در زمان بروز اتصال کوتاه، یک سوئیچ الکترونیکی دارای ویژگی های زیر است:

 • زمان قطع و وصل بسیار دقیق
 • سرعت بسیار بالا در سوئیچ کردن
 • بدون لرزش هایی نظیر رله در زمان قطع و وصل
 • امکان سوئیچ کردن بهتر مصرف کننده های غیرمقاومتی

دیم کردن مصرف کننده با EMU-1

به راحتی این امکان وجود دارد که فیوز EMU-1 به عنوان یک دیمر عمل کند. شما می توانید با استفاده از رابط کاربری (User Interface) انواع مختلفی از روشهای دیم کردن، مصرف کننده را تنظیم کنید:

 • پرش از روی نیم پریود
 • پرش از روی کل پریود
 • برش موج ولتاژ به صورت پس فاز و پیش فاز

خرید فیوز تک فاز EMU-1

این محصول تا پایان سال میلادی آماده فروش خواهد شد. در صورت تمایل به خریداری EMU-1 میتوانید با ثبت نام کردن به محض آماده شدن محصول برای فروش مطلع گردید.