measuring with EMU-1

اندازه گیری با EMU-1

فیوز EMU-1 دارای سه کانال اندازه گیری مستقل است. جریان ورودی I1 و ولتاژ ورودی U1 جهت محاسبات انرژی به صورت پیوسته مورد اندازه گیری قرار میگیرند. ولتاژ U2 برای نظارت بر وضعیت ترانزیستورهای قدرت و رله اندازه گیری میشود. در شرایط خاصی که ترانزیستورهای قدرت خاموش هستند و رله روشن است، U2 میتواند مشخص کند که آیا ولتاژی به خروجی فیوز متصل است یا خیر. در نهایت، جمع جریانهای I1 و I2 مورد نظارت قرار میگیرد و اگر مجموع این دو جریان از مقداری که قابل تنظیم است بیشتر شود یک رویداد خطای جریان باقی مانده (Residual Current-Fault) در سیستم به وجود می آید.

هر سه کانال اندازه گیری، هفت هزار بار در ثانیه نمونه برداری میشوند (7kSPS). همه نمونه برداری ها توسط سه عدد مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) زیگما-دلتا (Σ-Δ) با وضوح 24 بیت انجام میشود. پهنای باند نمونه برداری 1.2KHz است و نتایج آن با دقت حداقل 0.2 درصد برای پردازش بیشتر در اختیار سیستم قرار میگیرد.

اندازه گیری انرژی

اندازه گیری های انرژی مانند توان اکتیو، توان راکتیو، توان ظاهری یا cos φ با استفاده از جریان و ولتاژ اندازه گیری شده محاسبه میگردد. برای به دست آوردن مقادیر به صورت پیوسته و بلادرنگ، از یک پردازشگر سیگنال دیجیتال (DSP) در داخل EMU-1 استفاده شده است. علاوه بر محاسبات پیچیده ریاضی برای مشخص کردن اطلاعات مربوط به انرژی، پردازشگر سیگنال دیجیتال (DSP) اطلاعات با ارزش دیگری نظیر زمان عبور از صفر (Zero-Crossing)، بشترین مقدار جریان و ولتاژ یا فرکانس برق را مشخص میکند.

نا گفته پیداست که فیوز EMU-1 با استفاده از مقادیر محاسبه شده و امکانات موجود، میتواند به عنوان یک کنتور برق دقیق با امکانات پیشرفته عمل کند. همه ی داده های اندازه گیری شده به راحتی توسط رابط کاربری قابل دسترسی است و به همین جهت خواندن اطلاعات اندازه گیری از راه دور یک گزینه ارائه شده است.

استفاده از اندازه گیری ها

نتایج اندازه گیری های پردازشگر سیگنال دیجیتال (DSP) از طریق دو مسیر مجزا در سیستم استفاده میشوند. ابتدا داده ها توسط یک مایکروکنترلر مورد استفاده قرار میگیرند تا به رویدادهایی نظیر جریان بیش از حد یا خطای جریان به صورت بلادرنگ پاسخ دهد. از طرف دیگر همه نتایج اندازه گیری جهت پردازش های بیشتر و ذخیره سازی به یک پردازشگر اصلی در سیستم منتقل میشود.

ترکیب اندازه گیری آنی در پردازشگر سیگنال دیجیتال (DSP) و مایکروکنترلر بلادرنگ، امکان پیاده سازی عملکردهای قابل توجهی را فراهم میکند که هرگز توسط فیوزهای معمولی قابل دستیابی نیست. به عنوان مثال میتوان به امکان تنظیم جریان برای محافظت از خط برق، زمان قابل تنظیم واکنش یا زمان قابل تنظیم وجود خطا قبل از انجام واکنش، اشاره کرد.

خرید فیوز تک فاز EMU-1

این محصول تا پایان سال میلادی آماده فروش خواهد شد. در صورت تمایل به خریداری EMU-1 میتوانید با ثبت نام کردن به محض آماده شدن محصول برای فروش مطلع گردید.