API نرم افزار EMU

EMU-1 یک رابط کاربردی برنامه نویسی (API) ارائه میدهد که از هر یک از موارد زیر قابل دسترسی است:

  • HTTP با استفاده از دستورات URL در مرورگر
  • ساکت TCP/IP برای تبادل داده به صورت باینری
  • مادون قرمز (IrDA) به صورت Half-duplex برای ارتباط سطح پایین (Low-Level) با سخت افزار

مرجع دستورات API  (فقط به انگلیسی)

dbg – debug mode
log – logging modes
socA – Remote Socket Server Address
socP – Remote Socket Server Port
ars – gotoDashboard Auto-Run-Script